OSTEOPATHIE

Geert Spiloes DO-CCP

OSTEOPATHE3

WAT IS OSTEOPATHIE?

Aanhoudende rugpijn, uitstralende pijn in arm of been, migraine, whiplash, … veel mensen leven met dit soort klachten die niet makkelijk te behandelen zijn. In sommige gevallen zijn er middelen waarmee de pijn kan worden bestreden maar vaak kunnen die de oorzaak niet wegnemen, waardoor de klacht steeds terugkomt. In zo’n geval kan een osteopaat worden geraadpleegd. 

Osteopaten zijn opgeleid om in het hele menselijke lichaam op zoek te gaan naar structuren die door hun verlies aan beweeglijkheid of elasticiteit de oorzaak kunnen zijn van de klacht.

Een osteopaat onderzoekt dus niet alleen de regio waarin de klacht optreedt, maar het hele lichaam en gaat daar aan het werk waar hij een bewegingsbeperking aantreft. Osteopathie is een manuele geneeskunde, dat wil zeggen dat een osteopaat bij de behandeling alleen de handen gebruikt. Apparaten of medicijnen komen er niet aan te pas. Het is wel mogelijk dat het voedingspatroon wordt aangepast of dat er voedingsondersteunende suppletie wordt geadviseerd. De behandeling stimuleert het zelfherstellend vermogen van het lichaam: de osteopaat geneest dus geen patiënten, maar geeft het lichaam “een duwtje in de rug” om zichzelf te herstellen. En dat werkt vaak verrassend, zo leert de praktijk.

De resultaten van osteopathische behandelingen zijn veelbelovend. Mensen die onvoldoende baat vonden bij andere behandelingen, werden vaak wél geholpen dankzij osteopathie. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat de oorzaak niet altijd moet gezocht worden in een aandoening waarbij de structuur is aangetast, maar ook de beweeglijkheid van deze structuur kan beperkt zijn.

WAT KAN EEN OSTEPAAT VOOR U BETEKENEN?

Maar ook met andere klachten kunnen patiënten terecht bij de osteopaat. 
 
  • Een val, kwetsuren en verstuikingen (nadat structurele schade is uitgesloten), de effecten van een onaangepaste houding, verhoogde spanning, emotionele stress en sommige hoofdpijnen.
  • Een verminderde functie van algemene lichaamssystemen die zich uit in verteringsproblemen, klachten van de bloedsomloop, ademhalingsklachten, oor-, neus- en keelproblemen, klachten van de urinewegen, stress gerelateerde problematiek. Ook hier dienen eerst ernstige aandoeningen uitgesloten te worden.
  • Osteopathische zorg is ondersteunend bij ziekenhuisopname en postoperatief herstel.
  • Sportgerelateerde klachten op alle niveaus, ook voor topsporters.
  • Klachten bij zwangerschap, bij de pasgeborene en tijdens de kindertijd na uitsluiten van ernstige aandoeningen.
  • Soms weet de patiënt niet wat er hapert maar ze voelen zich niet goed. Misschien voelen ze zich “niet goed in hun vel”, of ervaren ze een gebrek aan comfort dat er voordien wel was.
Deze lijst dient enkel als richtlijn.
(Bron: http://www.gezondheid.be)
OSTEOPATHE3