FAQ3
 • Osteopathie is een manuele geneeswijze (bijna uitsluitend met de handen uitgevoerd) die zich richt tot mensen met bepaalde aandoeningen van gewrichten of weefsels in het algemeen (spierweefsel, bindweefsel, zenuwweefsel). 
  Een osteopaat luistert eerst uitgebreid naar de patiënten en stelt hen vragen. Daarna volgt een systematisch onderzoek van de beweeglijkheid van diverse lichaamsstructuren. Wanneer de osteopaat geen verdachte signalen vindt die doorverwijzing naar een arts noodzaken stelt hij een werkhypothese op. Na inlichting van de patiënt hierover volgt de behandeling. 
  Het leeuwendeel van de behandelde problemen zijn stoornissen in de wervelzuil en daaraan verbonden klachten. De meeste patiënten hebben last van een functiebeperking met bewegingsverlies van het weefsel (gewricht, spier, bindweefsel, …). Het verlies aan beweeglijkheid kan de osteopaat met zijn handen, via veilige en meestal zachte technieken, normaliseren zodat het lichaam weer gewoon kan bewegen en herstelt.
 • 55 Euro voor het eerste consult, 50 Euro vanaf het tweede consult.

  Er is altijd een terugbetaling voorzien door de mutualiteit van Euro 10 per consultatie, 5 keer per jaar, ongeacht een eventuele doorverwijzing van de arts- via deze regeling is het niet mogelijk om behandelingen aan kinesitherapeutentarief te verrekenen.

 • Na twee tot drie behandelingen moet er zeker merkbare verbetering zijn. Bij hardnekkige klachten zal volledig herstel langer op zich laten wachten en zullen er dus meerdere behandelingen nodig zijn. De periode tussen de behandelingen kan variëren van 2-3 weken tot 3 maanden. Het lichaam heeft tijd nodig om tot een nieuw evenwicht te komen.

 • Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van klachten waarmee u naar een osteopaat kunt gaan. Alle aandoeningen opnoemen zou te ver strekken, maar voor meer informatie kunt u bij de osteopaat terecht. De osteopaat is tevens opgeleid om u indien nodig door te verwijzen naar een arts voor nader medisch onderzoek.

  • ° Kinderen met onregelmatige schedeltjes m.n. na moeizame bevallingen
  • ° Huilbaby’s, onrustige kinderen
  • ° Motorische achterstand
  • ° Klachten na doorgemaakte blessure
  • ° Stoornissen van allerlei aard, zoals oorpijn, buikklachten
  • ° Pijn en/of stijfheid in rug, nek, schouder, heup en ledematen
  • ° Bekkeninstabiliteit
  • ° Sportblessures, verstuikingen
  • ° Whiplashsyndroom en andere posttraumatische klachten
  • °Verschillendehoofdpijnen (o.a. migraine, spanningshoofdpijn, voorhoofdsholte ontsteking
  • ° (Chronische) vermoeidheidsverschijnselen en concentratieproblemen
  • ° Een scala van klachten die gewoonlijk betiteld worden met:”Daar moet u mee leren leven.”
 • Uw osteopaat heeft geen nood aan een medisch voorschrift van uw huisarts of specialist. Toch kan het nuttig zijn om testresultaten van reeds uitgevoerde onderzoekingen mee te brengen en voor te leggen aan uw osteopaat.

 • Een osteopaat is vooral een osteopaat! Het is wel zo dat de opleiding tot osteopaat in België in het verleden enkel mogelijk was in het kader van een beroepsbegeleidende opleiding. De toelatingsvoorwaarden tot zulke opleiding zijn een medisch of paramedisch diploma (arts of kinesitherapeut). Als professioneel osteopaat is het niet geoorloofd om zijn beroep te cumuleren. Ook wensen de verschillende beroepsgroepen duidelijke keuzes, die het ook voor de zorgconsument éénduidig maken bij wie ze terechtkomen voor hun zorg.
  Het opstarten van een voltijdse 6-jarige universitaire opleiding tot osteopaat heeft hierin verandering gebracht en zal beslist ook een bijdrage leveren om de osteopathie nog meer zijn eigen identiteit te geven.

 • Een functionele aandoening is een klacht bij een patiënt waarbij men geen duidelijk lichamelijke afwijking kan vaststellen. Kenmerkend voor een functionele aandoening is dat er geen sprake is van beschadigingen van organen of weefsels. Wel werkt het lichaam niet optimaal, de functies zijn gestoord. Voorbeelden van dergelijke klachten zijn: het chronisch vermoeidheidssyndroom, spastische dikke darm of prikkelbaredarmsyndroom, fibromyalgie, functioneel verlaagde bloedsuikerspiegel (hypoglycaemie), …

 • De behandeling kan variëren van heel subtiel tot stevig. De aanpak respecteert het menselijk lichaam en zijn fysiologische beweeglijkheid. Ogenschijnlijk werkt een osteopaat slechts aan de buitenkant van het lichaam, maar in werkelijkheid worden de diepste weefsels ook behandeld.De patiënt ervaart soms een gevoel van warmte of prikkeling. Bij forse blokkades in rug of nekis het nodig de beweeglijkheid van de wervels te herstellen. Het verkeerd bewegen van wervels en/of bekken kan een druk op zenuwbanen, bloed- en/of lymfevaten teweeg brengen.

 • De osteopaat kan een oplossing bieden voor pijn en hinder door het wegvallen van het normaal functioneren van het lichaam. Klachten waarmee een patiënt rechtstreeks (zonder verwijzing van een arts) bij een osteopaat komt staan in relatie tot het bewegings- (lage rugpijn, lumbago, nekpijn…) en zenuwstelsel met pijn, ongemak en verminderde functie van spieren en gewrichten.
  Maar ook met andere klachten kunnen patiënten terecht bij de osteopaat. 
   
  • Een val, kwetsuren en verstuikingen (nadat structurele schade is uitgesloten), de effecten van een onaangepaste houding, verhoogde spanning, emotionele stress en sommige hoofdpijnen.
  • Een verminderde functie van algemene lichaamssystemen die zich uit in verteringsproblemen, klachten van de bloedsomloop, ademhalingsklachten, oor-, neus- en keelproblemen, klachten van de urinewegen, stress gerelateerde problematiek. Ook hier dienen eerst ernstige aandoeningen uitgesloten te worden.
  • Osteopathische zorg is ondersteunend bij ziekenhuisopname en postoperatief herstel.
  • Sportgerelateerde klachten op alle niveaus, ook voor topsporters.
  • Klachten bij zwangerschap, bij de pasgeborene en tijdens de kindertijd na uitsluiten van ernstige aandoeningen.
  • Soms weet de patiënt niet wat er hapert maar ze voelen zich niet goed. Misschien voelen ze zich “niet goed in hun vel”, of ervaren ze een gebrek aan comfort dat er voordien wel was.
  Deze lijst dient enkel als richtlijn.
 • Omdat de osteopathische zorg (nog) niet opgenomen is in de “verplichte ziekteverzekering” (RIZIV), wordt de terugbetaling ervan sinds 2000 door de mutualiteiten (ziekenfondsen) georganiseerd via hun “bijkomende verzekering”. Er is een tussenkomst van 10 euro per consultatie, met een maximum van 5 consultaties per kalenderjaar. Het bedrag en het aantal tussenkomsten kan licht variëren afhankelijk van het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten. Partena – en OZ ziekenfonds hebben recent in hun MEDICALIA verzekeringspakket extra voordelen opgenomen die de remgelden tot 75% terugbetalen.

 • Evidence Informed Osteopathy (EIO) staat voor een osteopathie die haar eigen kennis en ervaring met inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek kritisch aftoetst. Op die manier probeert men voor een concreet probleem een optimale oplossing te vinden of strategie te ontwikkelen. EIO is prioritair voor onze beroepsgroep en maakt integraal deel uit van het academisch onderwijs in de osteopathie.
   
  Het kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) heeft in 2010 een wetenschappelijke studie (KCE-Rapport 148A) “Stand van zaken voor de osteopathie en de chiropraxie in België” gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het merendeel van de patiënten een osteopaat consulteert voor klachten van het bewegingsapparaat (in hoofdzaak rug- en nekklachten) en dat de osteopathie een bewezen effectiviteit heeft voor deze lage rug- en nekklachten.
   
  Bijkomend wetenschappelijk onderzoek is uiteraard noodzakelijk. Daarin verschilt de osteopathie niet van andere medische beroepen. Door klinisch en fundamenteel onderzoek wil de beroepsgroep voldoende wetenschappelijk bewijs verzamelen ter verbreding van haar indicatiegebied, zodat dit een correctere weerspiegeling geeft van wat door de osteopaat in de alledaagse praktijk ervaren wordt.
   
 • Het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (WIV) maakt om de 3 à 4 jaar analyses van het gebruik van conventionele en niet-conventionele geneeskunde in België. Uit het onderzoek in 2013 bleek dat toen tussen 6% en 7% van de bevolking in de voorbije 12 maanden een osteopaat had geconsulteerd. Dat wil zeggen dat jaarlijks meer dan 700.000 Belgen een osteopaat raadplegen. Drie kwart van deze groep bezoekt de osteopaat verschillende keren per jaar. Al deze patiënten zijn naar schatting goed voor 1,5 à 2 miljoen osteopathie-raadplegingen per jaar. Momenteel geven Belgische patiënten per jaar tussen de 85 en 93 miljoen euro uit aan osteopathie. Daarmee is de osteopathie veruit de meest geraadpleegde niet-conventionele geneeswijze (homeopathie staat op plaats 2 met 2%). De tevredenheid van de patiënt met betrekking tot de osteopathie is het hoogst van alle zorgverstrekkers.